);

Prezydent zły

Uważam, że Andrzej Duda to prezydent zły, czyli nadaje się do wymiany podczas najbliższych wyborów. Według mnie, to najgorszy prezydent od 1989 roku.

Na wstępie swojej prezydentury ułaskawił M. Kamińskiego, mimo, że nie zapadł prawomocny wyrok, czyli złamał prawo. To był pierwszy taki wyczyn. Niestety nie ostatni. Potem odmówił powołania sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, mimo, że miał taki obowiązek. Powołał za to sędziów, których – wbrew prawu – wskazał sejm zdominowany przez partię, z której się wywodzi.

A. Duda

Naruszenia obowiązującego prawa przez A. Dudę jest więcej. Co gorsza łamie on też Konstytucję RP, zamiast stać na jej straży. Stawia się więc moim zdaniem w jednym szeregu z pospolitymi przestępcami.

Podpisuje wszelkie ustawy wysłane mu na biurko przez Sejm i  Senat. Nieważne dla niego jest, to, że Ustawa to bubel prawny i godzi interesy Polaków. Najważniejsze jest, aby nie podpaść j. kaczyńskiemu, bo wtedy ten nie poprze go w kolejnych wyborach.

W paru przypadkach A. Duda nie podpisał od razu Ustaw, ale było to spowodowane tylko i wyłącznie chęcią ugrania czegoś dla siebie, czyli był to tylko szantaż polityczny. Tak było z Ustawą o Sądzie Najwyższym. Potem prezydenccy prawnicy stworzyli bubel prawny, ale i tak go podpisał.

Gdy A. Duda walczył z ówczesnym ministrem obrony narodowej – a. macierewiczem – jego „zakładnikami” stali się generałowie, którym odmawiał awansów. Prezydent chciał pokazać kto jest ważniejszy w Armii: on, jako zwierzchnik, czy minister obrony. W rzeczywistości obaj doprowadzili do degrengolady Wojska Polskiego.

Brak samodzielności

Przez cały okres swojej prezydentury A. Duda wykazuje służalczość wobec kościoła katolickiego, czyli np. występuje w prywatnym radiu prowadzonym przez księdza. Manifestuje swoją wiarę i zapowiada podpisywanie Ustaw, które chce przepchnąć przez Sejm ultrakatolickie ordo iuris. Wręcz namawia do powstania Ustawy, która zmuszałaby kobiety do zakazu wykonywania badań prenatalnych i rodzenia uszkodzonych płodów.

Dlaczego? Bo tak chce kościół katolicki, który uzurpuje sobie prawo narzucania swoich postaw wszystkim obywatelom, bez względu na to, czy ktoś jest wyznawcą religii katolickiej, czy nie. Nieważne jest dla prezydenta, że taka kobieta zmuszona przez prawo będzie przeżywała katusze fizyczne i psychiczne. Te ostatnie do końca życia. To nie obchodzi A. Dudę, który mieni się prezydentem. Prezydent powinien dbać o wszystkich obywateli. A. Duda tego nie robi. On służy wiernie hierachom kościelnym oraz j. kaczyńskiemu.

Antybohater tego tekstu jest za to książkowym przykładem demagoga. Pięknie wygłasza mowy, z których nic nie wynika, pięknie ukwieca kłamstwa, obiecuje kwieciście gruszki na wierzbie. I tyle, co robi pięknie. Takich przemów chętnie słuchają ci, którzy są na tyle mało inteligentni, aby dostrzec ich mierność, miałkość i pustość.

Czy ktoś słyszał, aby A. Duda zrobił coś dla zlikwidowania szkodliwych podziałów społecznych? Czy ktoś słyszał, aby wystąpił z jakąś inicjatywą ustawodawczą, która pozwoliłaby naprawić rozkład Państwa? Mało tego. Prezydent uczestniczy z rozkładzie tego Państwa, likwidacji Trójpodziału Władzy i w przekształcaniu Polski w państwo totalitarne, bo tak życzy sobie j. kaczyński i kościół katolicki.

Myślę, że wymieniłem już dość przykładów na to, że A. Duda, to prezydent zły, a raczej najgorszy od ustrojowych przemian, czyli od roku 1989. I dlatego w najbliższych wyborach należy mu uniemożliwić działania na szkodę Polski, bo ją całkiem zniszczy.

Przeczytaj dlaczego pis niszczy Polskę. Tutaj i tutaj.

zdjęcie pochodzi z www.polityczek.pl