);

Zwolnijcie!

Na ulicy Armii Krajowej powinno się ograniczyć

prędkość. Czytaj dalej.

Opole - ulica Duboisa

Modły nie pomogły

Rząd pis umie się tylko modlić, ale nie pomaga

ludziom. Czytaj dalej

Modły nie pomogły

 

Parking przy CH Karolinka

Parking przy CH Karolinka dla pracowników, a nie klientów. Czytaj dalej.

Zimowo-wiosenny Zaułek Havla

Opole - Zaułek Havla